Kategórie a tréningy

Kategórie

Mladšia prípravka

rok narodenia

2015-2018

 

Staršia prípravka

rok narodenia

2013-2014

 

Mladší žiaci

rok narodenia

2011-2012

Starší žiaci

rok narodenia

2009-2010

 

SENEC

rok narodenia

2011-2018

 

Tréningy

a tréningové haly

 

Mladšia prípravka

Rok narodenia

2015 – 2018

 

Pondelok 

16:00 – 17:15 | CZŠ NARNIA

Streda 

16:00 – 17:15 | CZŠ NARNIA

 

480 € / sezóna (jednorazova platba)  s možnosťou mesačnej platby vo výške 55 €

Členský príspevok zahŕňa:

 • prenájom hál na tréningy
 • materiálne zabezpečenie (lopty, kužele, rozlišovačky, bránky, rôzne pomôcky na tréning a pod.)
 • náklady trénera
 • poplatky Slovenskému zväzu florbalu
 • prenájom hál na zápasy
 • náklady na rozhodcov
 • náklady na zdravotnú službu počas zápasov
 • náklady na semináre a vzdelávanie trénera

  Staršia prípravka

  Rok narodenia

  2013 – 2014

   

  Pondelok 

  17:00 – 18:30 | CZŠ Narnia

  Štvrtok

  17:00 – 18:30 | CZŠ Narnia

  480 € / sezóna (jednorazova platba)  s možnosťou mesačnej platby vo výške 55 €

  Členský príspevok zahŕňa:

  • prenájom hál na tréningy
  • materiálne zabezpečenie (lopty, kužele, rozlišovačky, bránky, rôzne pomôcky na tréning a pod.)
  • náklady trénera
  • poplatky Slovenskému zväzu florbalu
  • prenájom hál na zápasy
  • náklady na rozhodcov
  • náklady na zdravotnú službu počas zápasov
  • náklady na semináre a vzdelávanie trénera

  Mladší žiaci

  Rok narodenia

  2011 – 2012

   

  Pondelok 

  17:00 – 18:30 | DK Lúky, Vígľašská ul.

  Štvrtok 

  17:00 – 18:30 | DK Lúky, Vígľašská ul.

  Piatok 

  15:00 – 18:00 | CZŠ Narnia

  480 € / sezóna (jednorazova platba)  s možnosťou mesačnej platby vo výške 55 €

  Členský príspevok zahŕňa:

  • prenájom hál na tréningy
  • materiálne zabezpečenie (lopty, kužele, rozlišovačky, bránky, rôzne pomôcky na tréning a pod.)
  • náklady trénera
  • poplatky Slovenskému zväzu florbalu
  • prenájom hál na zápasy
  • náklady na rozhodcov
  • náklady na zdravotnú službu počas zápasov
  • náklady na semináre a vzdelávanie trénera

   Starší žiaci

   Rok narodenia

   2009 – 2010

    

   Termíny a časy tréningov kategórie starší žiaci budú ešte upresnené, všetko závisí od dohody so správcami hál. Ak by sme nenašli iné priestory, budú platiť nasledovné časy:

   Pondelok 

   19:00 – 21:00 | Dom športu, Junácka ul.

   Štvrtok 

   16:00 – 17:30 | DK Lúky, Vígľašská ul.

   Piatok 

   15:00 – 18:00 | CZŠ Narnia

   480 € / sezóna (jednorazova platba)  s možnosťou mesačnej platby vo výške 55 €

   Členský príspevok zahŕňa:

   • prenájom hál na tréningy
   • materiálne zabezpečenie (lopty, kužele, rozlišovačky, bránky, rôzne pomôcky na tréning a pod.)
   • náklady trénera
   • poplatky Slovenskému zväzu florbalu
   • prenájom hál na zápasy
   • náklady na rozhodcov
   • náklady na zdravotnú službu počas zápasov
   • náklady na semináre a vzdelávanie trénera

    SENEC

    Rok narodenia

    2011 – 2018

     

    Streda 

    17:00 – 18:00 | Športová hala Slávia Senec

    Piatok 

    16:00 – 17:30 | Športová hala Slávia Senec

     

    Marián Heckl 

    0905 279 067