Podporte
nás
darovaním

2%

z vašich daní

ČO NA TO POTREBUJETE?

ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

Ročného zúčtovanie vykoná zamestnávateľ, ak ste ho o to požiadali do 15. 2.

Potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie vám vystaví zamestnávateľ

Vyhlásenie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Stiahnite si Vyhlásenie

Predvyplnené editovateľné Vyhlásenie si môžete stiahnuť nižšie

Doručenie na Daňový úrad

Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 20120 na daňový úrad podľa Vášho bydliska 

Naše údaje, ktoré treba vypísať

II. oddiel

riadok 15 – IČO: 42257743

riadok 16 – Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

riadok 17 – Obchodné meno (názov): FBC LIONS BRATISLAVA

riadok 18 – Sídlo – Ulica: BEŇADICKÁ

riadok 19 – Súpisné/orientačné číslo: 3040/38

riadok 20 – PSČ: 85106

riagok 21 – Obec: BRATISLAVA

Ďakujeme