Objav florbal

Florbal je pre nás viac ako len šport. Za tie roky, ktoré ho trénujeme sme zistili, že to robíme hlavne kvôli deťom. Je pre nás veľkou motiváciou spoznať každú sezónu nových hráčov a vidieť ich ako napredujú a zlepšujú sa.

Nábor na sezónu 2023/2024

Hľadáme práve vaše dieťa a chceme ho zoznámiť s týmto krásnym športom.

Prečo to robíme

Florbal je pre nás viac ako len šport

Komunita

Veríme, že florbal je prostriedok, ktorým vytvárame prostredie pre zdravý charakterový rozvoj mladých ľudí. Veríme, že šport je prostriedkom na vytváranie vzťahov a vzájomné vzťahy vytvárajú komunity, v ktorých sa neskôr ľudia pohybujú a žijú.

Podpora

Vidíme v deťoch osobnosť a potenciál, ktorý majú. Snažíme sa rozvíjať vzájomnú komunikáciu a zdravé rešpektovanie sa. Sme presvedčení, že je vhodné podporovať snahu detí postupne sa zlepšovať v tom, čo robia. Pomôcť im odhaliť ich nadanie a rozvíjať ho.

Radosť

Snažíme sa vidieť v každom malom športovcovi bytosť, ktorú šport baví. Usilujeme sa v deťoch prebudiť radosť z florbalu a zo športu všeobecne.

Ako to robíme

Tímová spolupráca

Ponúkame deťom bezpečný priestor a učíme deti využívať všetky svoje individuálne zručnosti a schopnosti. Vedieme ich k tomu, aby ich vedome a nezištne ponúkli kolektívu a svojmu florbalovému tímu.

Rešpektujeme rozmanitosť kolektívu

Snahou nášho tímu je dotknúť sa charakterov detí, dúfajúc, že to robíme najvhodnejšie a najlepšie ako vieme. Rešpektujeme rozmanitosť kolektívu a z toho vyplývajúcu snahu o individuálny prístup vnímame ako výzvu, ktorú radi prijímame.

Ľudia, ktorí za tým stoja

Snažíme sa v tejto súvislosti získať do nášho trénerského kolektívu ľudí, ktorí sú otvorení učiť sa, spoznávať nové prístupy a reflektovať svoje snaženie na koučingových stretnutiach.

Cítime, že dať deťom šancu byť v kolektíve, byť im nablízku, pomáhať im na ich ceste a hľadať si k nim vzťah, je správne a dôležité.

To je naša motivácia.

Naše hodnoty

Rešpekt

Úcta

Slušnosť

Tímová spolupráca

Disciplína

Otvorenosť vnímať a učiť sa nové veci

Dôvera

Pravda

Obetavosť

Odhodlanie

Rozvážnosť

Samostatnosť

Trpezlivosť

Pozitívny postoj

Ďakujeme