Objav florbal

aj v meste Senec

Naše tímy, Tsunami Senec, sú súčasťou veľkého a úspešného klubu Tsunami Záhorská Bystrica. Počas tréningov, ale aj mimo sa riadime rovnakými hodnotami a máme ten istý cieľ, vychovať úspešných, sebavedomých a cieľavedomých mladých ľudí nadšených pre nezištnú prácu v kolektíve.

V Senci trénujeme florbal od roku 2010. Pravidelne sa stretávame na tréningoch v športovej hale Slávia na Priemyselnej ul.

Nábor na sezónu 2020/2021

Bývate v Senci? Chcete trénovať florbal?

Kontaktujte priamo trénera v Senci

Marián Heckl | 0905 279 067

Tsunami SENEC

už 10 rokov

V Senci trénujeme už od roku 2010